fbpx

Müügitingimused

Isikuandmete töötlemine ja privaatsuspõhimõtted

Nordfix.ee veebilehel asuva veebipoe omanik on Nordfix OÜ (registrikood 12067860), asukoht Ringtee tn 37a Tartu, Tartu linn 50105.
1. Müügitingimuste kehtivus, kauba- ja hinnainfo
1.1. Müügitingimused kehtivad Nordfix OÜ (edaspidi ka müüja) veebilehelt (edaspidi veebipood) kaupade ostmisel.
1.2. Teave kauba ja selle hinna kohta on esitatud veebipoes kuvatava kauba juures.
2. Veebipoes ostu vormistamine
2.1 Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ostjale tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Seejärel kuvatakse ostjale tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või krediitkaardiga. Arveldamine toimub eurodes.
2.2 Ostja tellitud kauba müügileping jõustub kogu tasumisele kuuluva summa laekumisel veebipoe pangakontole. Müüja teavitab sellest ostjale e-posti teel.
2.3 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul ostjalt avalduse saamise päevast arvates.
3. Kohaletoimetamine
3.1. Kaupa ei tarnita väljapoole Eesti Vabariiki.
3.2. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud vastava saatmisviisi juures.
3.3. Kaubad toimetatakse kohale DPD kullerfirmaga. Võimalik valida pakiautomaat või uksest-ukseni teenus. Samas võib valida ka ise järgi tulemise Tallinna või Tartu esindusse.
3.4. Eestisisesed saadetised jõuavad ostja määratud sihtpunkti 2–7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu sõlmimisest. Erandlikkel juhtudel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.
4. Taganemine
4.1. Müügitingimustes toodud ostja 14-päevase taganemisõiguse tingimused ei kohaldu juriidilisest isikust ostjale.
4.2. Ostjal on 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist õigus müügilepingust taganeda.
4.3. Kui tagastataval kaubal on kasutamise või kulumise märke, on müüjal õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemisele vastav rahasumma tagastatava ostusummaga. Eelkõige, kuid mitte ainult, võib müüja tasaarvestada ostusummaga kauba, millel puudub originaalpakend või on see rikutud, kaubal on kasutamis või kulumisjäljed, puhastamise või parandamise kulud või pakendi asendamise kulud.
4.4. Kauba tagastamiseks peab ostja müüjale esitama kauba ostmisest taganemise avalduse, mille näidisvormi leiab siit ning saatma selle e-posti aadressile info@nordfix.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
4.5. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või puudusega asi). Ostja tagastab kauba müüjale mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest arvates või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale. Kui ostja on sõnaselgelt valinud veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea müüja ostjale tagastama saatmiskulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
4.6. Tagastatud kauba eest makstud ostusumma hüvitab müüja ostjale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse saamisest arvates. Juhul, kui ostja viivitab kauba tagastamisega või kauba tagasisaatmise kohta tõendi esitamisega, on müüjal õigus sama aja võrra pikendada kauba ostusumma tagastamise aega.
4.7. Müüjal on õigus taganeda müügilepingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
5. Pretensiooni esitamise õigus
5.1. Müüja vastutab tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on veebipoe kohustus. Ostjal on õigus puuduse
ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@nordfix.ee või helistada telefonil: +372 675 0066 .
5.2. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest müüja vastutab, parandab või asendab müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
5.3. Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
5.4. Kui tagastatav kaup on kahjustada saanud ostja poolt kauba mittesihipärase kasutamise tulemusena või muu ostjast tingitud asjaolu tõttu, siis on müüjal õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine ostusummaga.
6. Privaatsuspoliitika (isikuandmete töötlemine ja privaatsuspõhimõtted)
6.1. Müügitingimuste nõustumisel kinnitab ostja, et on tutvunud müüja (Nordfix OÜ) veebipoe privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ning aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.
6.2. Müüja on isikuandmete vastutav töötleja ja ta töötleb ostja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Müüja töötleb ostjaga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ostja järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, sünniaeg, isikukood, aadress, elektronposti aadress, kauba tarneaadress, kauba maksumus ja tasumisel kasutatud makseviis, pangakonto andmed.
6.3. Andmeid kasutatakse tellimuse töötlemiseks (s.h ostuajalugu), kauba eest tasumiseks ning kauba ostjale saatmiseks, ostja eraldi nõusolekul ka ostjale kauba pakkumuste edastamiseks. Veoteenust pakkuvale ettevõtetele edastatakse andmeid kauba kohale toimetamiseks. Maksete teostamiseks edastatakse ostja pangaandmeid pankadele ja maksekeskusele. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks
Veebipoe haldamisel võib andmeid töödelda veebipoe töötamise tagamiseks IT-tugi, veebiadministraator. Andmete hoiustamisel lähtume ka raamatupidamise seaduse nõuetest.
6.4. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
6.5. Müüja võib koguda ka isikustamata andmeid, milleks võivad olla andmed tegevuse või aktiivsuse kohta nordfx.ee veebilehel, mida kogutakse statistika ning kliendile parema teenuse pakkumise eesmärgil. Privaatsuspoliitikas käsitleme selliseid andmeid kui isikustamata andmeid.
6.6. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
6.7. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust müüjaga e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Müüja tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
6.8. Müüja kasutab kõiki abinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti Kui Ostja tunneb, et tema õigusi isikuandmete töötlemisel on rikutud, saab ta sellest teada anda pöördudes aadressil info@nordfix.ee . Vajadusel on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.
7. Vaidluste lahendamine
7.1 Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@nordfix.ee või helistada telefonil: +372 675 0066
7.2 Kui ostja ja müüja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada veebilehel www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Tööriist läks katki? Too meile, teeme korda!